Category: Phin lọc

Phin lọc

1RC64 0

RC64

  Phin lọc RC64 – Phin lọc dùng cho mặt nạ phòng độc nửa mặt Tiêu chuẩn: EN 141,143, 137, 12941, 12942, AS/NZS 1716 Nhà sản xuất: PROTECTOR

1RC56 0

RC56

  Phin lọc RC56 – Phin lọc dùng cho mặt nạ phòng độc nửa mặt Tiêu chuẩn: EN 141,143, 137, 12941, 12942, AS/NZS 1716 Nhà sản xuất: PROTECTOR